4_oct_palermo001copie

4_oct_palermo002copie

4_oct_palermo003copie

Expresso au doux soleil d'hiver - Poste e Telegrafi - San Giovanni degli Eremiti

Nikon + scan